τι σημαίνει πραγματική αλλαγή για εσένα;

Πολιτική Εισήγηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για Προσυνεδριακό Διάλογο
Πρόγραμμα Ελλάδα
Αρχές Οργανωτικής Λειτουργίας της Συμπαράταξης
Νέα Γενιά