Οι θέσεις μας- οι προτάσεις μας

 

Προτάσεις για την αυτοδιοίκηση και το σύγχρονο κράτος

 1. Το κράτος πρόνοιας οικοδομείται στο σύνολο του στο πλησιέστερο στον πολίτη επίπεδο, στους Δήμους όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Όλες οι δομές πρόνοιας όπως και όλες οι προνοιακές πολιτικές όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πρέπει να περάσουν στους Δήμους με όλους τους απαραίτητους πόρους. Η Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστεί στην παροχή υπηρεσιών Υγείας, με αποκέντρωση  αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας Υγείας προς Δήμους.
 2. Οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τον περιφερειακό σχεδιασμό και όχι για να υλοποιούν τις επιθυμίες των υπουργείων μέσω των ΠΕΠ. Το αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο του 1950 με το οποίο το ΠΔΕ τελεί υπό την απόλυτη κηδεμονία του κεντρικού κράτους καταργείται και αντικαθίσταται από ένα σύγχρονο πλαίσιο που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις στην ελληνική περιφέρεια.
 3. Τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης περνάνε στο σύνολο τους στις περιφέρειες και τους δήμους που αξιολογούν τις πραγματικές προτεραιότητες και με βάση αυτές εκπονούν περιφερειακά και τοπικά σχέδια απασχόλησης και κατάρτισης.
 4. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (Π.Α.Α),αποκεντρώνεται σε δυο φάσεις σε ποσοστό 80% έτσι ώστε να γίνει μαζί με τα ΠΕΠ εργαλείο αναγέννησης της υπαίθρου και να υπηρετήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης κάθε περιφέρειας.
 5. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπαίνουν δυναμικά μπροστά στην προσπάθεια για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος που μας χωρίζει από τις χώρες της ΕΕ. Μετάβαση στις «Έξυπνες πόλεις» με αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, η προώθηση ανοιχτών δεδομένων, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.

Δράσεις με  εξωστρέφεια με θεσμοθετημένες διαδικασίες διαβούλευσης. Στους ΟΤΑ των δυο βαθμών εφαρμόζεται καθ´ ολοκληρία η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά ανατίθεται και το καθήκον της καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού.

 1. Η Αυτοδιοίκηση έχει ρόλο στην Εκπαίδευση. Δεν πληρώνει μόνο για τις επισκευές και τα λειτουργικά των σχολείων, αλλά αποκτά ενεργό ρόλο στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Προσδίδοντας στην παρεχόμενη γνώση τα αναγκαία τοπικά χαρακτηριστικά, συνδέοντάς την με τις τοπικές ανάγκες .
 2. Νέος σχεδιασμός της Καταστατικής θέσης των Αιρετών, ώστε να μην δημιουργούνται αντικίνητρα για την ευρύτερη δική τους συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Αυτές είναι οι επτά  μεγάλες αλλαγές που δίνουν ρόλο πρωταγωνιστή στην αυτοδιοίκηση στον αγώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας με κοινωνική συνοχή κ αλληλεγγύη. Σε αυτές τις προτάσεις καλούμε σε ένα μεγάλο διάλογο που θα φτάσει μέχρι τη συνοικία και το χωριό, μέχρι τα νησιά και τις ορεινές μας περιοχές.

………………………………………………………………….

 

Κόκκινα Δάνεια

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίες πληρώνουν τις συνέπειες της πολύχρονης ύφεσης. Τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν περίπου το 60% των κόκκινων δανείων στην χώρα μας. Αλλά ειδικά για τις μικρομεσαίες αυτά ανέρχονται στο  70% του συνόλου των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων.

Συνεπώς οι προτεινόμενες λύσεις, πρέπει να εξασφαλίσουν την προστασία όσων έχουν πληγεί από την κρίση, με ειδικές ρήτρες αποκλεισμού των κακόπιστων δανειοληπτών που αποτελούν ένα μικρό μέρος του συνόλου.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ φέρει ευθύνη γιατί με την πολιτική της εδώ και 2 χρόνια:

 • ενέτεινε τα προβλήματα για την οικονομία,
 • οδήγησε και πάλι σε ύφεση,
 • σε μια Τρίτη ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος (που προκάλεσε απώλεια 20 δις ευρώ για το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία),
 • και είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ιδιαίτερα το έτος 2016 και τους πρώτους μήνες του 2017.

Έχει όμως συμφωνήσει με τους εταίρους και πιστωτές μας για ένα «μείγμα» πωλήσεων-ρυθμίσεων κόκκινων δανείων, έτσι ώστε μέχρι το 2019 να έχουν «τακτοποιηθεί» από τους ισολογισμούς των Τραπεζών, μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ύψους 40,2 δις ευρώ, εκ των οποίων 23,1 δις αφορούν μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά  δάνεια.

Δεν  έκανε τίποτε για να υλοποιήσει την δέσμευση αυτή. Δεν παρουσίασε έγκαιρα  ένα σοβαρό σχέδιο για την διαχείρισή τους, εντός του ισολογισμού των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, αλλά ένα χρόνο μετά, προχωρεί σε ένα ελλειμματικό σχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 Για την Δημοκρατική Συμπαράταξη

Πρώτον: Η πώληση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων των τραπεζών σε Εταιρείες Απόκτησης Απαιτήσεων ( που είναι distress funds), αν εφαρμοστεί μαζικά, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.

Ιδιαίτερα μάλιστα αν οδηγήσει σε «βίαιη τακτοποίηση» μέσω πώλησης ή ρευστοποίησης δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, με  ανεπανόρθωτη ζημιά γι’ αυτές και μεγάλα προβλήματα για την απασχόληση.

Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές έχουν βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές επιδιώξεις που λειτουργούν αντιαναπτυξιακά. Με δεδομένο μάλιστα ότι μεγάλο μέρος των δανείων  διασφαλίζεται με ακίνητη περιουσία, μια μαζική πώληση των ακινήτων αυτών , θα δημιουργήσει απότομα, απρόβλεπτα δυσμενή αποτελέσματα στην ήδη υποβαθμισμένη αγορά ακινήτων.

Δεύτερον: Το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των «κόκκινων δανείων», είναι προβληματικό, γεμάτο αναποτελεσματικές διατάξεις και αδικαιολόγητους περιορισμούς που απειλεί και ναρκοθετεί εξ αρχής όλη την προοπτική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλείονται με τις διατάξεις του από τις ρυθμίσεις αυτές η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων με δεδομένα και τα μεγάλα προβλήματα των τελευταίων ετών.

Για την Δημοκρατική Συμπαράταξη η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια νέα ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, για την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας.

Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη επίσης με την αποκατάσταση της ικανότητας του Τραπεζικού Συστήματος να χρηματοδοτεί με ευνοϊκούς όρους την επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, να αποκαθιστά την ρευστότητα στην αγορά, να ευνοεί την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να προστατεύει απόλυτα τους καταθέτες.

 Γι’ αυτό και καταθέτουμε  3  Προτάσεις μας που αφορούν: 

 • Λύσεις για τα κόκκινα δάνεια σε συνεργασία με το Πιστωτικό Σύστημα
 • Με ενίσχυση των διατάξεων για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό ώστε να καλύπτει με σαφή-τυποποιημένα κριτήρια βιωσιμότητας, και δείκτες, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και επαγγελματιών, αποκλείοντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Κριτήρια και δείκτες όμως που να περιλαμβάνουν και ποιοτικά-αναπτυξιακά κριτήρια, ώστε να μην επιλέγονται  ισοπεδωτικές «λύσεις».
 • Με καθιέρωση ειδικής διαδικασίας διαμεσολάβησης με δεσμευτικό για τα μέρη αποτέλεσμα, στην οποία θα προσφεύγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον καθορισμό της δυνατότητας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κρίσιμο ζήτημα βέβαια είναι η αλλαγή της πολιτικής επιτοκίων των Τραπεζών, ώστε να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού των Ελληνικών επιχειρήσεων με τις άλλες Ευρωπαϊκές.

 • Με πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους ρυθμίσεων όπως μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις και δυνατότητα υιοθέτησης μιας περιόδου που το δάνειο είτε θα παγώνει, είτε θα εξυπηρετείται με μικρή δόση. Στο πέρας αυτής της περιόδου θα αναζητείται η οριστική διευθέτηση ανάλογα με τις εξελίξεις.
 • Με θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας για την στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων, που θα συνδέεται όμως από ρήτρα απασχόλησης, στα πλάνα αναδιάρθρωσής τους για την διατήρηση ή την δημιουργία θέσεων εργασίας.
 • Πρόσθετες παρεμβάσεις από την Πολιτεία για κίνητρα προς τις Τράπεζες υιοθέτησης γενναίων πολιτικών αναδιάρθρωσης των χρεών.

 Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 • Την κατάργηση μιας σειράς επιβαρύνσεων των Τραπεζικών συναλλαγών.
 • Αναλογικές προσαρμογές του νομοθετικού πλαισίου του Πτωχευτικού Δικαίου.
 • Αναδιάρθρωση του Τειρεσία, ώστε να υπάρχει ευμενής αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που ρυθμίζουν τις οφειλές τους.
 • Περιορισμός- με βάση όρια και προϋποθέσεις- της ευθύνης των εγγυητών δανείων, εφόσον δεν συμμετέχουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που εγγυήθηκαν, με στόχο την προστασία της Α’ κατοικίας τους.
 • Σύνδεση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων με το Περιουσιολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (με κανόνες-προϋποθέσεις), ώστε να εντοπίζονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και να αποκλείονται των ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Πέρα των ανωτέρω η Πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει την Πρόνοια για όσους αναγκαστούν να διακόψουν την επιχειρηματική και επαγγελματική τους δραστηριότητα κατά την διάρκεια της κρίσης (ένταξη σε προγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ).

 • Την Ίδρυση Ταμείου Ανασυγκρότησης επιχειρήσεων ως καταλύτη για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών χρεών και την επιτάχυνση της Οικονομίας.

 Ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι μνημονιακές επιταγές, η Ελλάδα θα έπρεπε να πετύχει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, την δραστική απομείωση των κόκκινων δανείων.

 Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής bad bank θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει ένα εξαιρετικά ωφέλιμο εργαλείο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους πανευρωπαϊκά, επιταχύνοντας την αντιμετώπιση των προβλημάτων κυρίως για χώρες που παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα «κόκκινων» δανείων όπως η Ελλάδα.

 Η Δημοκρατική Συμπαράταξη υποστηρίζει την ωρίμανση μιας τέτοιας πρότασης στο διάλογο που ξεκίνησε δημόσια τον Ιανουάριο του 2017 μετά από σχετική πρόταση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Ωστόσο με δεδομένη τη γνωστή βραδύτητα του μηχανισμού αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να απαιτηθούν δραστικές λύσεις σε εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό η Δημοκρατική Συμπαράταξη προτείνει τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ως ένα ακόμη εργαλείο στο μίγμα της πολιτικής διαχείρισης του κόκκινου επιχειρηματικού χρέους.

Το Ταμείο θα λειτουργεί ως ιδιωτικός οργανισμός διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, στα πρότυπα αντίστοιχων διεθνών παραδειγμάτων.

Το προτεινόμενο Ταμείο θα αναλάβει τμηματικά τη διαχείριση μέρους των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων των τραπεζών, ώστε να απελευθερωθούν οι ισολογισμοί τους από το έτος 2018 και μετά.

Το Ταμείο θα αποτελεί το θεσμικό και λειτουργικό εργαλείο, εμπέδωσης της νέας αναπτυξιακής συμφωνίας, για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας.Το Ταμείο θα μπορεί να προβαίνει σε μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, με πολύ χαμηλά επιτόκια, διαγραφές οφειλών, προσέλκυση επενδύσεων, και μόνο εάν δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες σε πωλήσεις δανείων και ρευστοποίησης. Θα μπορεί επίσης να δανειοδοτεί project επιχειρήσεων που παρουσιάζουν καινοτομική και εξωστρεφή δραστηριότητα σε συγκεκριμένους κλάδους την ελληνική οικονομίας.

Με αυτή την πρόταση δημιουργούνται μακροχρόνιοι ορίζοντες για την αντιμετώπιση του προβλήματος –συνδεδεμένοι με την ανάπτυξη της οικονομίας- ενώ απελευθερώνονται οι Τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν την πρωτογενή οικονομία με νέα κεφάλαια, και αποφεύγεται  κάθε φόβος ή ανασφάλεια για τους καταθέτες.

…………………………………………………………………………

Ένα καλύτερο σχολείο.

Ο κύριος Τσίπρας δεν νοιάζεται για την παιδεία αλλά για την πελατεία τώρα που  έχει χάσει και την «πλατεία».

Υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Την ώρα που η Παιδεία υποβαθμίζεται δραματικά, υπόσχεται ολοήμερα σχολεία, νέα Πανεπιστήμια και κατάργηση των εξετάσεων. Ήρθε όμως ο αρμόδιος Υπουργός και λέει «δεν ξέρω πως και πότε θα γίνουν όλα αυτά». Παίζουν με την αγωνία των οικογενειών και των παιδιών.

Η πολιτική του Σύριζα στην εκπαίδευση είναι η αποδόμηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας  και αριστείας,

Όλο αυτό το  διάστημα  πολεμάμε τις ιδεοληψίες και τις αποφάσεις της Κυβέρνησης που μας γυρνούν πολλά χρόνια πίσω και συζητάμε με τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους φορείς της εκπαίδευσης πάνω στις προτάσεις μας για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για εμάς η παιδεία είναι ο συνολικός πλούτος ενός λαού και βασικός συντελεστής για την ανάπτυξη της χώρας. Σε περίοδο κρίσης ιδιαίτερα είναι και βασικός παράγοντας για την  ανάκαμψη και ανασυγκρότησή της.

Η παράταξή μας έκανε μεγάλες προοδευτικές αλλαγές για ποιοτική  παιδεία. Παιδεία για  όλους.

Άνοιξε στους αποκλεισμένους τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και εξασφάλισε ίσες ευκαιρίες για όλους στην πράξη. Δημιουργήθηκαν σύγχρονες υποδομές .

Η τεχνολογία μπήκε στα σχολεία. Οργανώθηκε  όλο το σύστημα δια βίου εκπαίδευσης. Δόθηκε  μορφή στο νέο σχολείο και στο ολοήμερο σχολείο. Εμείς είμαστε ξανά εδώ για να δώσουμε το νέο όραμα στην εκπαίδευση που χρειάζεται  η χώρα μας,  στη νέα εποχή Οι γενικότερες συνθήκες και η κρίση  απαιτούν  νέες δυνατότητες και νέες  δεξιότητες  για να κρατήσουμε τη νέα γενιά στη χώρα. Σε μια χώρα που η νέα γενιά, η πιο καταρτισμένη, την εγκαταλείπει και η παιδεία έχει πάψει να είναι στην πραγματικότητα δωρεάν είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε γενναίες τομές και ρήξεις.

 Οι βασικές μας αρχές είναι οι εξής:

 1. Οι απόφοιτοι της Γ Γυμνασίου να έχουν πιστοποίηση της γνώσης ξένης γλώσσας και πληροφορικής.
 2. Νέο πρόγραμμα σπουδών στο λύκειο που στοχεύει στη διασύνδεση με την πραγματική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη πχ. Μαθήματα οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
 3. Ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες για να μπορέσουν οι νέοι μας να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό αλλά και να έχουν άμυνες σε όλες τις σύγχρονες απειλές της χρήσης διαδικτύου ( bulling).
 4. Συνεργασία Δημόσιου τομέα, αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων προκειμένου να καθορίζονται οι προτεραιότητες και οι κατευθύνσεις της εκπαίδευσης ανά περιφέρεια με βάση τις ανάγκες και δυνατότητες. Κράτος- κοινωνία και αγορά και στον τομέα της εκπαίδευσης είναι ανάγκη να συνεργαστούν.
 5. Ένας νέος χάρτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έναν ισχυρό πόλο εκπαίδευσης ανά περιφέρεια.
 6. Αξιολόγηση παντού και για όλους τους συντελεστές της εκπαίδευσης.
 7. Αξιοκρατία στην επιλογή των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης ( η διδακτική εμπειρία και η γνώση πληροφορικής δεν μπορεί να είναι για πέταμα για να βολέψουμε τους ημέτερους) Τέλος σε αυτή τη λογική.
 8. Τέλος, επιδίωξη εθνικής συνεννόησης για εθνική γραμμή και στην παιδεία.

Το τεχνικό / επαγγελματικό λύκειο είναι ένα  νέο στοίχημα.

Η χώρα χρειάζεται ανθρώπους με τεχνικές γνώσεις, που η αγορά ακόμη και σήμερα τους αποζητά και υπάρχουν θέσεις εργασίας. Η διασύνδεση ακριβώς της τεχνικής εκπαίδευσης με την οικονομία και την ανάπτυξη είναι βασική προτεραιότητα.

Ένα τεχνικό λύκειο όχι των κακών μαθητών αλλά των νέων επαγγελματιών της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής προσπάθειας. Τρία έτη εκπαίδευσης συν ένα έτος μαθητείας που οδηγεί σε εθνικό τεχνολογικό απολυτήριο και πλήρη και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Γενικό και τεχνικό Λύκειο πάνε μαζί. Για το γενικό λύκειο όπως θα αναλυθεί δεν θέλουμε να είναι προθάλαμος εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και για αυτόν το λόγο εξειδικεύσαμε τόσο το εθνικό απολυτήριο όσο και  την Τράπεζα θεμάτων.

 Ισχυρό απολυτήριο από το Γενικό Λύκειο είναι το Εθνικό Απολυτήριο.

Αυτό δηλαδή που υπολογίζεται ο βαθμός όλων των τάξεων του Λυκείου με ποσόστωση σε συνδυασμό με το  βαθμό τελικών εξετάσεων σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα  θέματα των εξετάσεων αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων. Η τράπεζα θεμάτων διασφαλίζει κοινή βάση μελέτης και εξέτασης  για όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα και δεν αφήνει τους μαθητές να χάνονται στο χάος της ύλης.

 Ισχυρό απολυτήριο που η αξιοπιστία του, του δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης σε όλο τον κόσμο.  Όλα τα παραπάνω ουσιαστικά είναι μια νέα εκπαιδευτική διαδικασία, μια συνολική αλλαγή της αρχιτεκτονικής του εκπαιδευτικού μας συστήματος  στο περιεχόμενο, την ύλη, τη διδασκαλία. Η επιτυχία στηρίζεται  σε  έναν νέο τύπο εκπαιδευτικού, αναβαθμισμένο,  με νέες γνώσεις και συνεχή επιμόρφωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα. Τους ανθρώπους της εκπαίδευσης, τους τομείς παιδείας της Συμπαράταξης που δουλέψατε  για τις προτάσεις που θα συζητηθούν στη συνέχεια.

…………………………………………………………………………………………..

Η εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου .

Η δημιουργία νέου πλούτου στην χώρα και η αξιοποίησή του προς όφελος όλης της Ελληνικής Κοινωνίας και κυρίως όσων χτυπήθηκαν από την κρίση, είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Σήμερα, σε συνθήκες κρίσης, πρέπει να έχουμε κύριο στόχο ένα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΟΚ  και προσέλκυση επενδύσεων που θα αλλάξουν τα δεδομένα στην χώρα.

Ανάπτυξη όμως με προοδευτικό πρόσημο. Αειφορική (σεβασμός στο περιβάλλον), έξυπνη (καινοτομίες-τεχνολογία), κοινωνικά και χωρικά δίκαιη (άρση περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων) , χωρίς αποκλεισμούς (νέων, γυναικών , ΑΜΕΑ), με σεβασμό στην διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Ανάπτυξη που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας πάνω από όλα. Με ρήτρα απασχόλησης που επηρεάζει το σύνολο των κυβερνητικών μέτρων και πολιτικών.

Με το «Σχέδιο Ελλάδα» δημιουργούμε την Ελλάδα της εξωστρέφειας, της δημιουργικότητας, της παραγωγής του πλούτου που θα φέρει τα παιδιά μας πίσω στον τόπο τους για να συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την πείρα τους στην χάραξη μιας νέας πορείας για τη χώρα.  Με τολμηρές μεταρρυθμίσεις- ανατροπές στο κράτος, στην Δικαιοσύνη, στο φορολογικό, στην λειτουργία της αγοράς, που ευνοούν κάθε υγιή επενδυτική πρωτοβουλία. Με ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να ανταπεξέλθουν θετικά στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες.

Οι Ορυκτές Πρώτες ύλες, τα εθνικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, οι αγωγοί φυσικού αερίου αποτελούν μια μεγάλη αναπτυξιακή πρόκληση για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ενδιαφέρον υπάρχει και μάλιστα μεγάλο, από διεθνείς εταιρείες – κολοσσούς τόσο για τους υδρογονάνθρακες, όσο και για τον άλλο ορυκτό πλούτο. Στο χέρι της πολιτείας είναι να το διαπραγματευθεί σωστά, να φέρει επενδύσεις, να αντλήσει πρόσθετα έσοδα για το δημόσιο, να δημιουργήσει πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Εμείς δρομολογήσαμε  τις σχετικές διαδικασίες, με πλήρη διαφάνεια, σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς εδώ και 2,5 χρόνια η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ επέδειξε από αδιαφορία ως εχθρική στάση για τις επενδύσεις αυτές. Οι διαγωνισμοί που είχαμε προκηρύξει για την έρευνα κοιτασμάτων υδρογονανθράκων δεν έχουν προχωρήσει και νέοι διαγωνισμοί, που θα μπορούσαν να έχουν προκηρυχθεί , με  βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων  σε Αίγυπτο, Κύπρο, Ισραήλ δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Η αρνητική στάση της Κυβέρνησης στην υπόθεση των μεταλλείων Χαλκιδικής αποτελεί ένα αρνητικό μήνυμα για κάθε επενδυτή. Το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής Υπουργείου-ΙΓΜΕ για την αξιοποίηση τουλάχιστον 20 δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, μέσω διεθνών διαφανών διαγωνισμών μένει στο συρτάρι.Και μετά από όλα αυτά ο κ. Τσίπρας και οι αρμόδιοι Υπουργοί μιλούν για «ανάπτυξη».

Ανάπτυξη όμως δεν γίνεται χωρίς επενδύσεις. Η Κυβέρνηση αρκείται στο να  βλέπει τα «τραίνα να περνούν» μετέωρη μεταξύ των αναγκών της χώρας και των ιδεοληψιών της.

Ανοίγουμε και πάλι τον διάλογο στο κρίσιμο αυτό θέμα, ως αφετηρία για την επανάληψη της προσπάθειας που σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2015. Γιατί έχουμε χρέος να δείξουμε το τι πρέπει να γίνει, το πώς θα προχωρήσουμε, πως θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Εξάλλου από το 2013 τονίσαμε ότι η θετική εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και του άλλου ορυκτού πλούτου της χώρας, μπορεί να αποφέρει στο δημόσιο, έσοδα που θα στηρίξουν το δοκιμαζόμενο ασφαλιστικό μας σύστημα. Αυτό που οδηγεί ήδη σε αδιέξοδο με δραματικές συνέπειες η Κυβερνητική πολιτική.

Με πρότασή μας ψηφίσθηκε ο Ν. 4162/2013 που προέβλεπε ότι το 75% των δημόσιων εσόδων από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων θα μεταφέρεται στον Εθνικό Λογαριασμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης γενεών, για την στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Για να μπορούν να δοθούν αξιοπρεπείς συντάξεις. Για να διασφαλισθούν τα δικαιώματα της νέας γενιάς, χωρίς εξοντωτικές εισφορές που στέκονται εμπόδιο στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Υπολογίσαμε ότι για αρκετές δεκαετίες μπορεί το εθνικό ασφαλιστικό σύστημα να έχει μόνο από τους υδρογονάνθρακες πρόσθετα  έσοδα 1,5-2 δις ευρώ τον χρόνο. Κάτι ανάλογο έχει γίνει πράξη στην Νορβηγία.

Ενώ για την εκμετάλλευση του υπόλοιπου ορυκτού πλούτου προτείνουμε να διατίθεται ένα σημαντικό μέρος προς όφελος των τοπικών κοινωνιών μέσω Πράσινου Ταμείου, Περιφερειακών έργων Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Δυνατότητες, προβλέψεις και Νόμοι που με ευθύνη των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ έμειναν γράμμα κενό, την ίδια ώρα που η Ανεργία μαστίζει την χώρα, που οι νέοι μας μεταναστεύουν, οι συντάξεις περικόπτονται ανηλεώς, το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων καταργείται.

………………………………………………………………………………………..

Κοινωνική Πολιτική

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, επαγγέλλεται μια πολιτική που στηρίζεται στην παραγωγή νέου πλούτου στην χώρα, συνδέοντας την άρρηκτα με την δίκαιη διανομή του. Για να υλοποιήσουμε τον στόχο της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Στοχεύουμε στην παροχή ποιοτικών δημόσιων αγαθών σε όλους τους πολίτες, αλλά και στην κατά προτεραιότητα στήριξη με στοχευμένες πολιτικές των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, για την διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής.

Μας ενδιαφέρει να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και να πάρουμε μέτρα αντιμετώπισης της φτώχειας που οδηγεί σε απόγνωση μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Μέτρα που θα αποτελούν το μέρισμα της ανάπτυξης για τους κοινωνικά αδύναμους και όχι το αποτέλεσμα της εξοντωτικής υπερφορολόγησης που υπονομεύει την μετάβαση σε μια σταθερή Αναπτυξιακή πορεία. Μας ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια των ΑΓΝΟΗΜΕΝΩΝ Ελλήνων, ιδιαίτερα από μια Κυβέρνηση που μόνο της μέλημα είναι η παραμονή της με κάθε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος για τους πολίτες στην εξουσία.

Ως ένα μικρό ίσως αλλά αποφασιστικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση-μέσα στις δεδομένες συνθήκες της κρίσης- καταθέσαμε την δική μας Πρόταση Νόμου .

 Η πρότασή μας περιλαμβάνει ακόμη:

 • την  διασφάλιση προστασίας της Α΄ κατοικίας για όσους εντάσσονται νόμο 3869/2010
 • την επαναφορά στα 1500 ευρώ του ακατάσχετου λογαριασμού και την προστασία των προνοιακών, αναπηρικών  επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και των αποζημιώσεων  που καταβάλλονται στους αγρότες, με βάση τους κανονισμούς ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ .
 • την πρόσθετη στελέχωση των ΚΕΠ για την υποστήριξη των δράσεων κοινωνικής προστασίας.
 • την ανάκτηση αυτοτέλειας των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας όλων των γεωγραφικών περιφερειών της χώρας.
 • την εξαίρεση του επιδόματος αναπηρίας από το εισοδηματικό όριο που λαμβάνεται υπ’ όψιν για την επιβολή της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης
 • την υποστήριξη στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με εξαίρεση των νοσηλείων από το claw back και το rebate, που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ και
 • τη μείωση του ΦΠΑ για τα προϊόντα που διαθέτουν προς πώληση τα τμήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης ατόμων με νοητική υστέρηση και εν γένει τα εργαστήρια Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης των συνανθρώπων μας.

 Και μην ξεχνάμε.

Το υπερβάλλον ποσό από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 (που επετεύχθη με την άγρια υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών) το οποίο σύμφωνα με την δική σας συμφωνία στο 3ο Μνημόνιο μπορεί να διατεθεί ως κοινωνικό και αναπτυξιακό μέρισμα φθάνει τα 1,9 δις ευρώ.

Με ένα μέρος μόνο αυτού μπορούσε κάλλιστα να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των μέτρων που προτείνουμε αλλά και να υλοποιηθούν  πολιτικές:

 • για πρόσληψη 200.000 ανέργων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω επιδότησης των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση.
 • Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στο κρασί, στην εστίαση.
 • Ενίσχυσης των πολιτικών στήριξης της οικογένειας.

…………………………………………………………………………………….

 

Υγεία- νέο ΕΣΥ

Στόχος μας είναι να σταματήσει ο κατήφοροςη διάλυση, η υποβάθμιση των Δημόσιων Νοσοκομείων, της Δημόσιας Υγείας.

Το ΕΣΥ είναι και παραμένει πάντα η κεντρική πολιτική επιλογή μας.

Η προβληματική λειτουργία του ΕΣΥ σήμερα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού και ιδιαίτερα των φτωχότερων στρωμάτων.  Αυτούς θίγει πρώτα η  υποβάθμιση των υπηρεσιών. Βέβαια μετά από 35 χρόνια λειτουργίας το ΕΣΥ δεν χρειάζεται απλά αλλαγή.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ με βάση τις εξελίξεις και τις νέες ανάγκες ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ.

Με κύριο στόχο την βιωσιμότητα και την βελτίωση των υπηρεσιών, την αναβάθμιση της ποιότητας και την αποτελεσματική και ισότιμη κάλυψη των αναγκών για όλους.

Τώρα όσο ποτέ έχουμε ανάγκη από ένα σύστημα υγείας που θα αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια και σεβασμό τον πολίτη.

Γι’ αυτό και προτείνουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ένα σύστημα:

 • Που εξασφαλίζει πρόσβαση, για όλους τους πολίτες, καλύπτει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τους χρόνια πάσχοντες.
 • Που δίνει βάρος στην πρόληψη.
 • Που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία.
 • ένα σύστημα αποτελεσματικό και βιώσιμο.

 Καταθέτουμε 8 προτάσεις, ως συμβολή στο διάλογο για την πραγματική αλλαγή στο ΕΣΥ που δίνουν το στίγμα αυτής της πολιτικής

 • Ενίσχυση των υπηρεσιών και δράσεων της Δημόσιας Υγείας

Δωρεάν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί σε όλο τον πληθυσμό, βάσει εθνικού προγράμματος.

Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου, κυρίως για τους προλήψιμους καρκίνους και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Αγωγή Υγείας στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης.

 • «Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΓΙΑΤΡΟΣ» για όλους τους πολίτες.

Είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την δημιουργία Δικτύων όπου συμμετέχουν οι μονάδες του ΕΣΥ (ΠΕΔΥ), της Τ.Α., και του συμβεβλημένου αλλά πιστοποιημένου ιδιωτικού τομέα, για την παροχή Α’ βάθμιας περίθαλψης οικογενειακής ιατρικής και πρόληψης. Μόνο έτσι θα μειώσουμε τις δαπάνες υγείας χωρίς να μειώσουμε το κράτος πρόνοιας.

Χρειαζόμαστε βέβαια Κέντρα Υγείας σε όλους τους αγροτικούς και ημιαστικούς Δήμους και πολυδύναμα Κέντρα Υγείας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Και τον οικογενειακό γιατρό (Παθολόγο, Γενικός Ιατρός, Παιδίατρος) για όλους τους πολίτες με ελεύθερη επιλογή και Ιατρούς ειδικοτήτων στα Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας.

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.Δέσμευση για Προσλήψεις Νοσηλευτών στα Δημόσια Νοσοκομεία (ώστε να πλησιάζουμε τα διεθνή στάνταρντ) με αίτημα εξαίρεσης από τους Μνημονιακούς Περιορισμούς.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. Έκδοσή της για την πρόσβαση του κάθε πολίτη, στηριγμένη στον Ασφαλιστικό Φάκελο Υγείας.
 • ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΕΣΥ. Λειτουργία του ΕΣΥ ως σύγχρονου δημόσιου Οργανισμού με κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, επιλεγμένες με αξιοκρατικά κριτήρια. Δημιουργία κέντρων αναφοράς χρόνιων παθήσεων του ΕΣΥ, μια ανά περιφέρεια, για τις 4-5 σημαντικές χρόνιες παθήσεις. Σταδιακή αναδιάρθρωση Δημόσιων Νοσοκομείων και κατανομή κλινικών και εργαστηρίων με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε περιφέρειας. Θεσμοθέτηση των «Βασικών Νοσοκομείων» για κάλυψη πληθυσμού ως 100.000.
 • Σύγχρονη Φαρμακευτική Πολιτική. Εξασφάλιση του αναγκαίου φαρμάκου σε κάθε Έλληνα πολίτη. Μηδενική συμμετοχή στο φαρμακείο (και στην χρήση των υπηρεσιών του ΕΣΥ) για άτομα με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας (που πιστοποιείται με διαφάνεια). Εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων και ενσωμάτωσή τους στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
 • Ειδικό σχέδιο παρέμβασης για την Νησιωτική Ελλάδα και τις ορεινές και δύσβατες περιοχές με ουσιαστική λειτουργία και  του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής.
 • Ενίσχυση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, ώστε οι δημόσιες δαπάνες υγείας να φτάσουν το 6% του ΑΕΠ εντός 3ετίας. Μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ σε Δημόσια «Ασφαλιστική Εταιρεία» με ρόλο Εθνικού και καθολικού αγοραστή υπηρεσιών υγείας, από πιστοποιημένες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες με ενιαίο τιμολόγιο.
Pin It