Restart για τη Δημοκρατία και το Σοσιαλισμό

6. Αρχές και Αξίες

 

Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Ισότητα, Αλληλεγγύη

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ως ο φορέας, στην Ελλάδα, του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού μάχεται για την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Ο στόχος της είναι να επιτύχει τη δημιουργία μιας κοινωνίας στην οποία αυτές οι βασικές αρχές να τη διαπερνούν και κάθε άνθρωπος να μπορεί να ζήσει μια ζωή με νόημα. Με την πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ταλέντων του και έχοντας παράλληλα την εγγύηση των ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων του σε ένα δημοκρατικό κοινωνικό πλαίσιο.

Η Ελευθερία είναι το προϊόν ατομικών και συλλογικών αγώνων. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και την μέγιστη δυνατότητα της δράσης για την επίτευξη των ατομικών στόχων που ο ίδιος έχει θέσει. Αλλά όλα αυτά μπορούν να πραγματωθούν μόνο όταν διασφαλίσουμε πως κανένας άνθρωπος δεν υπερτερεί του άλλου σύμφωνα με την τάξη, το φύλο, τη θρησκεία ή το χρώμα.

Δικαιοσύνη σημαίνει τον τερματισμό κάθε διάκρισης και την εμπέδωση ίσων κοινωνικών δυνατοτήτων. Απαιτεί τον διαρκή αγώνα για την καταπολέμηση κάθε είδους ανισοτήτων και αγώνα για την ανεξαρτησία από αυτούς που κατέχουν τα μέσα παραγωγής ή αυτούς που χρησιμοποιούν την πολιτική τους δύναμη με στρεβλό τρόπο.

Η Ισότητα σημαίνει την έκφραση της θεμελιώδους αξίας όλων των ανθρώπων της ελεύθερης και ισότιμης ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ισότητα που είναι αναγκαία για την ατομική και κοινωνική πρόοδο.

Η Ελευθερία και η Ισότητα δεν είναι έννοιες αντικρουόμενες. Η ισότητα είναι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ατομικής προσωπικότητας. Η ισότητα και η προσωπική ελευθερία είναι έννοιες ταυτόσημες.

Η Αλληλεγγύη, για εμάς είναι μια πανανθρώπινη αξία. Είναι η πρακτική έκφραση της κοινής ανθρωπιάς και της αίσθησης της συμπαράστασης των θυμάτων της αδικίας. Η αλληλεγγύη καθορίζεται από το σύνολο των ανθρώπινων παραδόσεων. Για εμάς, η αλληλεγγύη, στη σημερινή εποχή των απρόβλεπτων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ ατόμων, αλλά και εθνών η αλληλεγγύη παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την ανθρώπινη επιβίωση.

Εμείς οι νέοι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης καθοδηγούμαστε απόαυτές της θεμελιώδεις αρχές οι οποίες και είναι αλληλεξαρτώμενες. Η μία συμπληρώνει την άλλη. Σε αντίθεση με εμάς οι μεν νεοφιλελεύθεροι και Συντηρητικοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ατομική ελευθερία σε αντίθεση με την κοινωνική Δικαιοσύνη και την Αλληλεγγύη. Οι δε, Κομμουνιστές, ισχυρίζονται πως πέτυχαν στο δικό τους σύστημα την ισότητα και τη δικαιοσύνη, αλλά εξοβέλισαν τη Δημοκρατία.

 

Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το ιδεώδες της Δημοκρατίας βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας. Γι’ αυτό, ίσα δικαιώματα για άντρες και γυναίκες – όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, στη δουλειά, την οικογένεια και όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής – είναι κομμάτι της σοσιαλιστικής θεώρησης της κοινωνίας.

Ως Δημοκράτες και Σοσιαλιστές αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους όλων των φυλών, όλων των εθνικοτήτων. Αυτά τα δικαιώματα πλήττονται σήμερα βάναυσα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Κόσμο.

Τα ατομικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη στις αξίες του σοσιαλισμού. Η Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν το συστατικό της λαϊκής κυριαρχίας και τον αναπόσπαστο μηχανισμό της μέσω ου οποίου ο λαός μπορεί να ελέγχει τις επικρατούσες οικονομικές δομές. Χωρίς Δημοκρατία, οι κοινωνικές πολιτικές δεν μπορούν να μεταμφιέσουν τα απολυταρχικά καθεστώτα. Και αυτό το έχουμε ζήσει στη χώρα μας.

 

Ειρήνη

Η Ειρήνη είναι η προϋπόθεση για όλες τις ελπίδες μας. Αποτελεί τη βασική αξία κοινού ενδιαφέροντος όλων των πολιτικών συστημάτων και είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη κοινωνία. Ο πόλεμος καταστρέφει την ανθρώπινη ζωή και τη βάση της κοινωνικής ανάπτυξης.

Η Ειρήνη είναι κάτι παραπάνω από την απουσία του πολέμου. Δεν μπορεί να βασίζεται στο φόβο ή σε μια εφήμερη «καλή θέληση» μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Οι θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές αιτίες των διεθνών συγκρούσεων ( πχ Συρία ) πρέπει να απορριφθούν στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου της παγκόσμιας δικαιοσύνης από τη δημιουργία νέων θεσμών για την ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων ανά τον κόσμο.

Η εγκαθίδρυση μιας Νέας Διεθνούς Οικονομικής και Πολιτικής Τάξης είναι μείζονος σημασίας για την Ειρήνη. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το σεβασμό για την εθνική ακεραιότητα και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού των λαών στο πλαίσιο των αμοιβαίων συμβιβασμών που απαιτούνται ανά τις συγκρούσεις διεθνώς.

Η Ειρήνη είναι ισότιμη αναγκαιότητα μεταξύ των εθνών, άρα και της Ελλάδας. Οι βίαιοι τρόποι διαχείρισης διαφορών καταστρέφουν τις δυνατότητες για πρόοδο καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση για την Ειρήνη και τον συνεχή αφοπλισμό πρέπει να ενταθεί.

 

Πολιτισμός και Κοινωνία

Η εκπαίδευση είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, δημοκρατικής και ανεκτικής κοινωνίας. Οι στόχοι της εκπαίδευσης που οραματιζόμαστε, είναι :

  • Διάχυση της πληροφορίας, μάθηση και γνώση
  • Η συνέχεια της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από γενιά σε γενιά
  • Η προετοιμασία για την ατομική ζωή σε μια κοινωνία που βασίζεται στις ίσες δυνατότητες για όλους
  • Η πλήρης καλλιέργεια των δυνατοτήτων του καθενός και της καθεμιάς σε ατομικό επίπεδο
  • Οι αξίες της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανεκτικότητας πρέπει να είναι κεντρικά μηνύματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ενθαρρύνουμε την ανεκτικότητα και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων το πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Οι πολιτισμικές διαφορές, για εμάς, ενδυναμώνουν την κοινωνία μας. Η τάση για την απεμπόληση πολιτισμικών δικαιωμάτων ( μπουρκίνι ) είναι απειλή τόσο για την ελευθερία όσο και για τη Δημοκρατία.

 

Ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης

Με στόχο την προαγωγή της εργασίας και της ευημερίας στη χώρα μας, την Ε.Ε. και τον κόσμο είναι αναγκαία μια οικολογική, ισόρροπη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη η οποία δεν είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις οικολογικές και κοινωνικές ανάγκες είναι αντίθετη στην πρόοδο, αφού θα προκαλέσει περιβαλλοντικές καταστροφές και θα αφαιρέσει θέσεις εργασίας. Είναι η θεμελιώδης αρχή μιας δημοκρατικής οικονομικής πολιτικής η προαγωγή της ανάπτυξης που ανοίγει μελλοντικές δυνατότητες και παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω τόσο σε εγχώριο όσο κι σε διεθνές επίπεδο είναι αναγκαία η εγκαθίδρυση μιας Νέας Διεθνούς Οικονομικής Τάξης, η οποία θα συμφιλιώνει τα συμφέροντα των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων κρατών ( πχ. Συμφωνία Παρισίων ). Μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση των οικονομικών σχέσεων πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια νέα διεθνή οικονομική συνεργασία. Μια πιο ισότιμη διεθνής οικονομική τάξη είναι απαραίτητη όχι μόνο για λόγους αλληλεγγύης, αλλά και για τη δημιουργία μιας πιο αποδοτική, παραγωγικής και ισορροπημένης παγκόσμιας οικονομίας.

Η προτεραιότητα στην περίπτωση του διεθνούς χρέους πρέπει να είναι η απομείωση ή η αναδιάρθρωση μεγάλου μέρους των χρεών των φτωχότερων χωρών, αλλά και αυτών που βρίσκονται υπό διαρκή διεθνή επιτήρηση, όπως η Ελλάδα.

Επιπλέον, ενώ η παραγωγικότητα αυξάνεται ραγδαία εξαιτίαςτων νέων τεχνολογιών, είναι επίσης απαραίτητο να επαναπροσδιορίσουμε την εργασιακή ζωή. Ο στόχος πρέπει να είναι οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας μέσα από τη συμμετοχή τόσο των εργαζομένων όσο και της τεχνολογίας στις μεθόδους παραγωγής. Η εργασία πρέπει να δημιουργείται μέσα από επενδύσεις και τις περιβαλλοντικές αναδιαρθρώσεις, όπως επίσης και από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση των υποδομών.

Σε αντίθεση με αυτό που εμείς πιστεύουμε, οι συντηρητικές οικονομικές πολιτικές σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες έχουν επιτρέψει για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη διασάλευση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εργασιακής ασφάλειας, την εμπέδωση της ελαστικής εργασίας με χαρακτήρα κανονικότητας.

 

Ερωτήματα για την ηλεκτρονική διαβούλευση:

1. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η βασικότερη αξία των Σοσιαλιστών σήμερα ;

2. Ποιες οι βασικές διαφορές μας με τη Ριζοσπαστική Αριστερά και τους Συντηρητικούς ;

3. Πως οραματιζόμαστε μια κοινωνία αξιών ;

4. Ποιος ο ρόλος της Παράταξής μας στη διαπαιδαγώγηση του λαού μας ;

5. Ποια οφείλει να είναι η πορεία της Παράταξης και της χώρας μας στις σημερινές διεθνείς οικονομικές συνθήκες ;

Pin It