Restart για τη Δημοκρατία και το Σοσιαλισμό

9. Ποια Ελλάδα, σε ποια Ευρώπη ;

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη βαθύτατη κρίση και τη συντηρητική της αναδίπλωση, συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όπου οφείλει να στηρίζεται η ελληνική εξωτερική πολιτική. Η αναγκαιότητα της είναι εμφανέστατη, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και στα διεθνή fora όπου διαμορφώνεται η σκιώδης παγκόσμια διακυβέρνηση. Οι παίχτες είναι μεγάλοι γεωοικονομικοί σχηματισμοί ( ΗΠΑ, ΚΙΝΑ, Ινδία, Ρωσία κλπ. ). Αν δεν εμφανίζεται εκεί και η Ευρώπη με το σχήμα της Ε.Ε, τι τύχη θα είχαν τα μοναχικά έθνη κράτη της ;

Η παραμονή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στο ενιαίο νόμισμα δεν είναι απλώς ένα οικονομικό ζήτημα για τη χώρα μας. Έχει σχέση με τη θέση της στον κόσμο αλλά και τις σχέσεις που διαμορφώνει από αυτή τη βάση με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι το εφαλτήριο στο οποίο η Ελλάδα πρέπει να βασίζεται για να αναπτύξει τον περιφερειακό και το διεθνή της ρόλο, ως χώρα ταυτόχρονα ευρωπαϊκή, βαλκανική και μεσογειακή. Αλλιώς, η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί περιθωριοποιημένη και αδύναμη ως προς τη διαχείριση των σχέσεων της με τις γείτονες χώρες.

Η γεωπολιτική λογική που εδράζεται στην προοπτική της δραχμής θεωρούμε πως είναι λανθασμένη και επικίνδυνη. Εκτός από τις οικονομικές συνέπειες, “η Ελλάδα της δραχμής” θα βρεθεί άμεσα σε εντεινόμενη γεωπολιτική περιδίνηση, θα στερηθεί των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων που απολαμβάνει ως μέλος της ευρωζώνης και της Ε.Ε στο διεθνή στίβο για θέματα όπως η ονομασία της ΠΓΔΜ, η ενοποίηση της Κύπρου ως διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας και γενικότερα η διαχείριση των σχέσεων με τη γείτονα Τουρκία.

Ο βασικός άξονας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας πρέπει να είναι η υποστήριξη των διαδικασιών που διαμορφώνουν κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ως παράγοντα ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και κοινής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναπτυχθούν κοινά στρατηγικά οικονομικά συμφέροντα με τους ευρωπαίους εταίρους μας και στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Η κρίση ανέδειξε τη σημασία της ύπαρξης κοινών πολιτικών σε επίπεδο Ένωσης που θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στην οικονομία υπό το πρίσμα των αναπτυξιακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων, θα άρουν τη διαφορά ανάπτυξης Βορρά και Νότου και θα οδηγήσουν σε σύγκλιση το ευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο. Επίσης, και σε άλλους τομείς όπως η ασφάλεια, η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια, το προσφυγικό και η μετανάστευση, το περιβάλλον, είναι καταφανής η ανάγκη να υιοθετηθούν κοινές πολιτικές, οι οποίες θα τύχουν ουσιαστικής και πραγματικής εφαρμογής.

Η ενιαία αντιμετώπιση των κρίσιμων αυτών ζητημάτων θα καταστεί δυνατή μέσω ενός ουσιαστικού συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στα πλαίσια μιας Ε.Ε. πολιτικά ενοποιημένης και σε βηματισμό προς την ομοσπονδοποίηση. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα πρέπει να διασφαλίζει την ισότιμη σχέση των εταίρων, τη σύμφυση των δημοκρατικών διαδικασιών του Ενωσιακού και κρατικού επιπέδου, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και τον αποφασιστικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου.

Η καρδιά της Ευρώπης στην οποία στοχεύουμε θα κτυπά δημοκρατικά και αλληλέγγυα. Σε αυτή την ενωμένη Ευρώπη θα δημιουργείται η συνείδηση του ευρωπαϊκού συν-ανήκειν, θα λειτουργήσουν νέες μορφές υπερκρατικής δημοκρατίας και οι ηγεμονικοί κρατικοί ρόλοι θα έχουν αντικατασταθεί από την ομοσπονδιακή συγκρότηση. Αυτή είναι η μόνη δημοκρατική λύση και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο επικείμενος κίνδυνος αποσταθεροποίησης της Ευρώπης.

Ως νέοι σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά και ως μέλη μίας προοδευτικής ευρωπαϊκής κοινότητας που διακατέχεται από τις αξίες και τα ιδανικά των οραματιστών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δεν μπορούμε παρά να επιβεβαιώνουμε τη στόχευση μας για την υλοποίηση της πλήρους κοινωνικής πρωτίστως, πολιτικής δευτερευόντως και οικονομικής κατ' επέκταση Ένωσης των ευρωπαϊκών κρατών και των πολιτών. Γίνεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά αντιληπτό, πλέον, ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να αποτραπεί η αποδόμηση και ενδεχόμενη κατάρρευση.

Ο δε ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο πολιτικός μας χώρος τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς καλείται να δώσει απαντήσεις σε φλέγοντα ζητήματα, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποίων είναι κρίσιμη καθώς τα ολοένα αυξανόμενα προβλήματα τροφοδοτούν και ενισχύουν την ακραία ρητορική και τον ευρωσκεπτικισμό που ξεκάθαρα πλέον απειλούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είναι εξαιρετικά αναγκαίο οι προοδευτικές δυνάμεις με βασικό πυλώνα το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες να βάλουν ατζέντα στην κατεύθυνση της παραγωγής οικονομικών αναπτυξιακών και προνοιακών λύσεων που θα επαναγεφυρώσουν το χάσμα των ταξικών αντιπαραθέσεων, απαντώντας στα λαϊκίστικα και απλοϊκά επιχειρήματα των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων, με στόχο την επαναθεμελίωση του ευρωπαϊκού ιδεώδους στη βάση της κοινωνίας των πολιτών. Πέραν τούτου, όμως, που αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για τη μεταστροφή της πορείας της Ευρώπης, απαραίτητη είναι η υιοθέτηση συγκροτημένων θέσεων και αποτελεσματικών πολιτικών και δράσεων σε καίρια πεδία ως εξής:

 

1. Ο απώτερος σκοπός της Ευρωπαϊκής ενοποίησης

 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω της ομοσπονδοποίησης των κρατών-μελών
 • Δημιουργία των “Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης”
 • Σεβασμός στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των επιμέρους κρατών
 • Απόκτηση της απαιτούμενης δυναμικής και διαπραγματευτικής ισχύος της Ένωσης, προκειμένου να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή.

 

2. Ενιαία Οικονομία

 • Κοινή Δημοσιονομική Πολιτική
 • Ενιαία αγορά με ενιαίους κανόνες και διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού
 • Διατήρηση ενιαίου νομίσματος και δημιουργία «Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ζώνης του Ευρώ»
 • Κοινό «Υπουργό Οικονομικών» στην Ευρωζώνη
 • Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης
 • Ειδικός προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ με 3 λειτουργίες: μελλοντικές επενδύσεις, έκτακτη οικονομική βοήθεια και αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων.

 

3. Προσφυγικό

 • Νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης
 • Σημεία ελέγχου στις χώρες άφιξης των προσφύγων και ισότιμη κατανομή στα κράτη - μέλη, επιστροφή των παράτυπων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους
 • Ενίσχυση της Ευρω - Μεσογειακής Εταιρικής Σχέσης με την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο στην Πολιτική της Ασφάλειας, της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας και σε κοινωνικό, πολιτιστικό, ανθρωπιστικό επίπεδο
 • Τριμερής συνεργασία ΕΕ, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση του ζητήματος
 • «Σχέδιο Μάρσαλ» με προϋπόθεση τον εκδημοκρατισμό των χωρών και τον σταδιακό επαναπατρισμό των μεταναστών - προσφύγων
 • Univest campaign: υποτροφίες σε πρόσφυγες

 

4. Ζητήματα Ασφάλειας

 • Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, που θα χρηματοδοτεί κοινές στρατιωτικές έρευνες, δράσεις και εξοπλισμό
 • Δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας στο οποίο θα συμμετέχουν οι επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων των κρατών-μελών
 • Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.

 

5. Δικαιώματα Πολιτών

 • Δημιουργία Ειδικού Οργανισμού για τη «Ψηφιακή Εμπιστοσύνη» που θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και θα ελέγχει τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες
 • Σύσταση Ειδικής Επιτροπής που θα αξιολογεί τον κοινωνικό αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

6. Παιδεία & Νέοι

 • Πρωτοβουλίες και τόνωση των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ιδιαίτερα αυξημένης νεανικής ανεργίας
 • Επέκταση του προγράμματος Εγγύησης για τη νεολαία (YouthGuarantee)
 • Επέκταση του Erasmus στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε παραγωγικά επαγγέλματα
 • Επίδομα στους απόφοιτους λυκείου για πολιτιστικές δραστηριότητες (αγορά βιβλίων, θέατρο, συναυλίες, κλπ)
 • Δημιουργία κοινού μαθήματος ευρωπαϊκής ιστορίας για τους μαθητές των κρατών-μελών

 

Ερωτήματα για την ηλεκτρονική διαβούλευση:

1. Οικονομική - κοινωνική κρίση : Ευκαιρία για εθνικό απομονωτισμό ή πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ;

2. Είναι πραγματικά βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά και γεωπολιτικά η "Ελλάδα της δραχμής" ;

3. Ποιος ο ρόλος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στη σύγχρονη ενωμένη Ευρώπη ;

4. Πως μπορεί η "Ευρώπη της αλληλεγγύης και των λαών" να δώσει σήμερα απαντήσεις σε ζητήματα δημοκρατίας, ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ;

5. Τα ευρωπαϊκά συμφέροντα εξυπηρετούνται καλύτερα, στα παγκόσμια πλέον fora, με τη συμμετοχή μοναχικών ευρωπαϊκών κρατών ή με την ενιαία εμφάνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Pin It