Εισήγηση – Πλαίσιο για τις Περιφερειακές Ημερίδες

«Πρόγραμμα Ελλάδα»

 

 

Νέα Εποχή – Νέα Ανάπτυξη

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ!

 Εθνικό και περιφερειακό σχέδιο

 Παραγωγική και κοινωνική συμμαχία

 Προοδευτική διακυβέρνησης

 

1.  Το «Πρόγραμμα Ελλάδα» φιλοδοξεί να αποτελέσει τη δική μας σύγχρονη, εναλλακτική, προοδευτική πρόταση για μια νέα πορεία ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας.

Είναι αδήριτη ανάγκη να αποκτήσει η Ελλάδα ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μας βγάλει από τη μακροχρόνια ύφεση και θα αναστρέψει την καταστροφική πορεία που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη μείωση των εισοδημάτων, την πρωτοφανή αύξηση της ανεργίας, τη μαζική φυγή στο εξωτερικό επιχειρήσεων, κεφαλαίων, αλλά και πολύτιμων ανθρώπινων πόρων, της νέας γενιάς.

Το Πρόγραμμα Ελλάδα που προτείνουμε δεν έχει στόχο απλώς να περιγράψει ένα όραμα για το μέλλον ή να διατυπώσει ακόμη ένα κυβερνητικό πρόγραμμα αποσπασματικών μέτρων. Επιδιώκει να προκαλέσει μια δυναμική διαδικασία επανεκκίνησης της ανάπτυξης μέσα στις συνθήκες της κρίσης. Να υπερβεί την κρίση και όχι απλώς να την παρακάμψει. Και αυτό προϋποθέτει αναστροφή του έως τώρα αναπτυξιακού σχεδιασμού.

 

2.  Η πρότασή μας συνδέεται με κρίσιμους εθνικούς στόχους, όπως είναι η ισχυροποίηση της Ελλάδας στο γεωπολιτικό της περιβάλλον με αξιοποίηση των στρατηγικών της πλεονεκτημάτων, ώστε να επανατοποθετηθεί δυναμικά στο διεθνή καταμερισμό. Αξιοποιώντας σε αυτή τη κατεύθυνση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, με διαρθρωτικές αλλαγές σε τομείς που να δίνουν έμφαση στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια, στο ανθρώπινο κεφάλαιο (παιδεία, κατάρτιση, σύγχρονες δεξιότητες), στην έρευνα-καινοτομία και στη διασύνδεση παιδείας-έρευνας-παραγωγής. Συνδυάζοντας την ανάπτυξη με τη δημογραφική ανάταξη, την επιστροφή του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα αλλά και την αναστροφή της ροής του πληθυσμού στο εσωτερικό από τα μητροπολιτικά κέντρα στην περιφέρεια.

Θέλουμε μέσα από ένα σύνολο οργανικά συνδεδεμένων πολιτικών και στόχων και συγκεκριμένων βημάτων να υπερβούμε το υπάρχον πλαισίο μακροχρόνιας ύφεσης και διαρκούς λιτότητας, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα και την ανακύκλωση των πολιτικών που μας οδήγησαν στην κρίση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ως παράταξη, οι πρωτεργάτες της Ελλάδας των σύγχρονων υποδομών και της επίτευξης των εθνικών στόχων που μας έφεραν στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, στην ΟΝΕ και το Ευρώ. Ασφαλώς οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τις σχεδιασμένες υποδομές και προπαντός να τις καταστήσουμε χρηστικές, διατηρήσιμες και προσοδοφόρες για το κοινωνικό σύνολο.

 

3.  Σήμερα, όμως, έχουμε χρέος να εγγυηθούμε τη νέα αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Να ανασυντάξουμε έστω και καθυστερημένα τη χώρα και να την οδηγήσουμε στην Ελλάδα της παραγωγής, της δημιουργίας, της νέας ευημερίας. Σε μια οικονομία που παράγει νέο πλούτο και δημιουργεί σε απόλυτη συνάρτηση με αυτό, νέες θέσεις εργασίας. Και σε μια διακυβέρνηση που διασφαλίζει με την ακριβοδίκαιη και αναλογική κατανομή του κόστους και των ωφελειών την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των Ελλήνων.

Χρειαζόμαστε ένα νέο επενδυτικό σοκ, με χρηματοδότηση που θα προέλθει αφενός από το νέο ΕΣΠΑ, το πακέτο Γιούνκερ και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά κυρίως από την προσέλκυση ξένων και εγχώριων κεφαλαίων και επενδυτών για την παραγωγή νέου πλούτου. Το τελευταίο προϋποθέτει την άρση της αβεβαιότητας για τη χώρα και τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Η μικρομεσαία επιχείρηση που πλήττεται αλλά αντέχει, παραμένει η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας σε όλους τους τομείς, κινητοποιεί νέες δημιουργικές δυνάμεις σε νέους, αλλά και παραδοσιακούς παραγωγικούς κλάδους και τομείς της οικονομίας αξιοποιώντας τη νέα γνώση, την καινοτομία. Για μας η μικρομεσαία επιχείρηση που αναπτύσσεται και αποδίδει δίκαιους και αναλογικούς φόρους είναι ο φορέας που εγγυάται, τόσο την ολόπλευρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χώρας, όσο και την δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης και εγγυημένης εργασίας. Μόνο μέσα από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων ευρωπαϊκών, δημοσίων και κυρίως ιδιωτικών μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Μόνο μέσα από τη θεσμική αναδιάρθρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αναπτυξιακή διαδικασία μπορεί αυτή να γίνει πράξη. Αυτήν ακριβώς την αλλαγή επαγγελλόμαστε.

 

4. Είναι μια αλλαγή βαθειά προοδευτική. Απευθύνεται στις οικογένειες της μικρής και μεσαίας τάξης που φτωχοποιούνται και στην πλειονότητα των «χαμένων» από την οικονομική κρίση, στους νέους «μη προνομιούχους». Η προοδευτική παράταξη έχει κύριο καθήκον να ανασυντάξει αυτές τις δυνάμεις μέσω της υπέρβασης της κρίσης. Με την παραγωγή νέου πλούτου, την αύξηση και δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος μέσω της αύξησης των θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των μισθών και των αμοιβών που προέρχονται από σκληρή αλλά αξιοπρεπή εργασία και την υγιή επιχειρηματικότητα. Αυτός είναι ο δρόμος μας.

Από την πλευρά μας οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ανασυγκρότηση του αναπτυξιακού κορμού της χώρας και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να βγάλουμε τη νέα γενιά μπροστά, ανοίγοντας τόσο το δρόμο της επιστροφής του πιο πολύτιμου κεφαλαίου που σήμερα φεύγει από την πατρίδα μας, όσο και το δρόμο της εσωτερικής αποκέντρωσης, δίνοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη νέα ταυτότητα και δυναμική.

Απευθυνόμαστε, κατά συνέπεια, σε όλες τις παραγωγικές, δημιουργικές και εκσυγχρονιστικές δυνάμεις της χώρας και στον κόσμο της εργασίας. Φιλοδοξία μας είναι να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Σχέση που δεν θα απορρέει από την άκριτη αποδοχή των επιλογών μας, αλλά από την συνδιαμόρφωση των στόχων και των προτεραιοτήτων του προγράμματος σε σταθερή και γόνιμη συνεργασία βήμα με βήμα μαζί τους. Σχέση που αρθρώνεται θεσμικά σε μια πυραμίδα δημοκρατικού προγραμματισμού της ανάπτυξης και συγκροτεί τη νέα παραγωγική και κοινωνική συμμαχία. Έμβλημα μας είναι το τρίπτυχο: Εμπιστοσύνη – Συνέπεια - Καινοτομία.

 

5. Πρώτιστο μέλημα της συμμαχίας είναι να προχωρήσει στο νέο σχεδιασμό της ανάπτυξης, εθνικό και περιφερειακό.

Στο εθνικό επίπεδο αξιοποιώντας πηγές παραγωγής νέου πλούτου και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις θεσμικές, νομικές, νομοθετικές, οικονομικές, χωροταξικές, συνταγματικές που ανατρέπουν τα αξεπέραστα μέχρι σήμερα εμπόδια.

Στο περιφερειακό επίπεδο προσδιορίζοντας με βάση την ταυτότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, τους αναπτυξιακούς πόλους γύρω από τους οποίους θα αρθρωθεί ο ολοκληρωμένος παραγωγικός ιστός.

Και στο εθνικό και στο περιφερειακό επίπεδο η ανάπτυξη θα είναι το γόνιμο αποτέλεσμα των συστηματικών συνεργασιών, μεταξύ όλων των παραγωγικών τομέων και τη διασύνδεσή τους με την καινοτομία και την παιδεία:

 •  Βιομηχανία – Μεταποίηση – Εμπόριο
 •  Τουρισμός – Πολιτισμός
 •  Αγροδιατροφικός Τομέας – Περιβάλλον
 •  Ενέργεια – Ορυκτός Πλούτος
 •  Ψηφιακή οικονομία

Σε κάθε περίπτωση το αναπτυξιακό πρόγραμμα υπηρετεί τη κοινωνική σύγκλιση και την περιφερειακή συνοχή και υλοποιείται στο ασφαλές περιβάλλον της δημοσιονομικής σταθερότητας.

 

6.  Η στροφή στην παραγωγική ανασυγκρότηση ξεκινά με τον αυστηρό προσδιορισμό των διαθέσιμων πηγών παραγωγής νέου πλούτου. Οι άμεσες ξένες και εγχώριες επενδύσεις, ͘ η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η στήριξη των εξαγωγών, η μεγέθυνση των επιχειρήσεων μέσω συνεταιριστικών κοινοπρακτικών φορέων, καθώς και νέων μορφών συνεργασιών και δικτυώσεων αλλά και συγχωνεύσεων, ͘ η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας ͘ είναι κοινά αποδεκτές και βασικές μας επιλογές.

Έχουν, όμως, πεπερασμένη δυνατότητα αν δεν συνοδευτούν από διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση της εσωτερικής αποταμίευσης σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στη στοχευμένη αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος με πυρήνα την καινοτομία προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία, στη χωρίς χρονοτριβή υιοθέτηση βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενσωματώσουμε προτάσεις ιδιαίτερα επίκαιρες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο όπως είναι:

 •  τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επιχειρηματικά πάρκα
 •  τα αγροτικά, κτηνοτροφικά πάρκα
 •  οι επενδύσεις σε αλυσίδες αξίας και σε παραγωγικές διασυνδέσεις
 •  η διασύνδεση παιδείας, έρευνας και παραγωγής
 •  τα σύγχρομα χρηματοοικονομικά εργαλεία
 •  η επέκταση του μηχανισμού ΣΔΙΤ και σε άλλους τομείς πέραν των υποδομών
 •  η ίδρυση και λειτουργία αναπτυξιακών τραπεζών συμπεριλαμβανομένων των σημερινών συνεταιριστικών
 •  οι ειδικές πολιτικές για τις μακροπεριφέρειες
 •  οι ολοκληρωμένες χωρικές επεμβάσεις και τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
 •  τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας
 •  η σύσταση ρυθμιστικής αρχής για τις επενδύσεις
 •  καθώς και μια σειρά άλλες δυνατές επιλογές.

 

7.  Η μεγάλη τομή που αποτελεί την περιβάλλουσα όλων των επιμέρους αλλαγών είναι η Ανασύνταξη της Πολιτείας. Μια σύγχρονη, αποκεντρωμένη και δημοκρατική δομή είναι η πυξίδα μας και συμπεριλαμβάνει τρεις πυλώνες αλλαγών.

α. Την αλλαγή στη δημόσια διοίκηση με γενναία αποκέντρωση και καθολική χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τη καλύτερη νομοθέτηση, τη συνέχεια στην κρατική διοίκηση και την αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα. Την αναδιοργάνωση και αξιολόγηση των διαδικασιών και των δομών του με κεντρική επιδίωξη τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, τη μείωση του κόστους του, την εξυπηρέτηση με κανόνες και έλεγχο της επενδυτικής και επιχειρηματικής προσπάθειας. Τη γενναία αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Τη νέα σχέση κράτους και αγοράς με την ίση πρόσβαση, τη γρήγορη αδειοδότηση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω διαδικασιών «μιας στάσης», με κανόνες και τον έλεγχο. Τις αναγκαίες αλλαγές στην απονομή της Δικαιοσύνης.

β. Την αναμόρφωση του κοινωνικού κράτους με βάση την αρχή της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, την άρση των ανισοτήτων και τις αναγκαίες παρεμβάσεις που έχουμε επεξεργαστεί στην εργασία, την υγεία, την παιδεία

γ. Την θεσμική ανασυγκρότηση της δημοκρατίας με την αποκέντρωση της διακυβέρνησης, την ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων και εξουσιών υπέρ της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχουμε διατυπώσει γι’ αυτό πλήρη πρόταση με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας της αναλογικότητας και του ευρωπαϊκού χάρτη αυτονομίας.

 

8. Κεντρική επιλογή και προτεραιότητα του «Προγράμματος Ελλάδα» που συνιστά την ειδοποιό διαφορά από κάθε προηγούμενο πρόγραμμα είναι ο νέος περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός.

 

Με βάση:

 • την ήδη κατακτημένη ταυτότητα
 • τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
 • τις πηγές χρηματοδότησης (δημόσια, ευρωπαϊκή, ιδιωτική)
 • τα υπάρχοντα ή και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
 • την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
 • τις πρακτικές συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 • τις θεσμικές συνεργασίες που απαιτούνται

 

Θα αναδείξουμε σε ολοκληρωμένη μορφή νέους και πρωτοποριακούς αναπτυξιακούς – πόλους υπόδείγματα.

Γύρω από κάθε πόλο, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες, δημιουργούνται υποδομές, γίνονται μικρές και μεγάλες επενδύσεις, προσελκύονται εγχώρια και ξένα κεφάλαια.

Παράλληλα συνεργαζόμαστε από τώρα με τους φορείς της κάθε Περιφέρειας, ώστε να δημιουργήσουμε τις πρώτες προτάσεις πιλοτικών εφαρμογών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριό μας.

Στη βάση του νέου περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού στόχος είναι σε κάθε Περιφέρεια να διαμορφωθεί παραγωγικό σύμπλεγμα, που θα συνδέει τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου, ιδιαίτερα τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’αυτό είναι :

 • η κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων στη βάση του νέου σχεδίου
 • η σύνδεση των θέσεων εργασίας μέσω κινήτρων σε κάθε επενδυτική πρωτοβουλία
 • η σύνδεση της ταυτότητας της Περιφέρειας με τη γνώση, τη τεχνογνωσία, την καινοτομία και τους φορείς τους στην περιοχή
 • η πρόταση για την ανάταξη φθινουσών και υποβαθμισμένων περιοχών
 • η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους στις Περιφέρειες
 • η ενσωμάτωση των αρχών και κανόνων της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις επεμβάσεις και δραστηριότητες

 

Παράλληλα προωθούμε τη διαπεριφερειακή συνεργασία και άμιλλα με αντικείμενο συναφή χαρακτηριστικά εξειδίκευσης

Πιο συγκεκριμένα και για παράδειγμα :

α. Μητροπολιτικές Περιφέρειες με αναπτυγμένες ικανότητες έρευνας και τεχνολογίας

β. Περιφέρειες με παράδοση στον αγροτικό – κτηνοτροφικό τομέα, στην μεταποίηση τροφίμων και στη καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων

γ. Περιφέρειες με παράδοση στη βιομηχανία και στη συγκέντρωση συγκεκριμένων κλάδων της

δ. Νησιωτικές Περιφέρειες με επίκεντρο τις μεταφορές, τις επικοινωνίες αλλά τους τομείς του τουρισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 

9.  Τίποτε από όλα αυτά δεν είναι εφικτό και βιώσιμο, αν δεν αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Αν η σημερινή συγκεντρωτική, αυταρχική, αδιαφανής και αδιέξοδη πρακτική της εξουσίας δεν δώσει τη θέση της σε μια προοδευτική, ριζοσπαστική και πραγματικά μεταρρυθμιστική διακυβέρνηση. Μια διακυβέρνηση που παίρνει μαθήματα από το χθες, που βλέπει κατάματα τα προβλήματα του σήμερα και ανοίγει νέους δρόμους για το αύριο. Μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα σηματοδοτήσει την πραγματική πολιτική αλλαγή, θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία της πολιτικής, θα διαμορφώσει με συνέπεια νέα σχέση εμπιστοσύνης με το λαό. Είναι η τελευταία και κορυφαία μας δέσμευση.

Pin It