Στέφανος Ξεκαλάκης

Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ

Pin It