Γιώργος Αρβανιτίδης

Υπεύθυνος ΚΤΕ Μακεδονίας Θράκης και Ναυτιλίας, βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης

Pin It